Tine Skat Matthiessen

+45 31 69 82 22

Alan Lacuin, fotograf
Stefan Bernreitner, fotograf
Asbjørn Sand, fotograf
Annette Schlichtkrull, fotograf
Tokant, kode & design

Tak til fonde

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af  1968 (2012)
Oticon (2012)

Stiftung Dr. Robert und Lina Thyll-Dürr (2011)
Léonie Sonnings Musikfond (2011)
Augustinus Fonden (2011)

Beckett-Fonden (2010)
Karen og Arthur Feldthusens Fond for Unge Sang- og Klaverstuderende (2010)

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond (2009)
Krista og Viggo Petersens Fond (2009)
Etatsråd Nicolai Petersen og Hustru Anna, født Johansens Legat (2009)

Frimodt-Heineke Fonden  (2008)
JL-Fondet  (2008)